si
Festival kraška gmajna

Festival kraška gmajna

Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi in širše. Temu izjemnemu prostoru je posvečen Festival kraška gmajna, edinstven festival naravoslovnega in dediščinskega turizma, ki obiskovalcem skozi različne aktivnost ponudi doživetje naravne in kulturne dediščine, posebnega rastlinskega in živalskega sveta gmajne, pa tudi ljudskih modrosti in znanj. Posebej zanimivo je spoznavanje prepletanja lokalne kulinarike z letnimi časi.

V okviru festivala so organizirani tematski pohodi, kulinarične delavnice in predavanja. Ponudba kraške gmajne je v vseh letnih časih izjemna, zato je festival sestavljen iz sklopov, ki sledijo ritmu narave.

Aktivnost v okviru projekta LAS Krasnost Krasa in Brkinov sofinancira Evropski kmetijskih sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, Podukrep 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Organizatorji in pobudniki festivala so: Konjeniški park Lipica, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Javni zavod Komenski Kras - v likvidaciji, Turistično informacijski center Sežana, Razvojni center Divača.

Program

11. september 2020

 • 17:00 - 20:30 ~ Gozdna terapija po posestvu Lipice – delavnica za boljše počutje

Med sproščenim večernim sprehodom po zelenem posestvu Lipice bomo obiskali različne vrste dreves, začutili njihovo energijo in se povezali z njimi. Poučili se bomo, kako lahko pristopimo k drevesu, začutimo zdravilno energijo gozda in imamo kar največ od sprehoda med mogočnimi drevesi. Doživetje gozdne terapije v Lipici bomo povezali s praktičnimi vajami in Bachovimi kapljicami, tako bomo na izkustveni delavnici za boljše počutje poglobili stik s seboj in naravo.

Lokacija: Kobilarna Lipica
Cena: prost vstop
Obvezne prijave: na events@lipica.org do srede, 9. septembra, oziroma do zapolnitve prostih mest.
Organizator: Kobilarna Lipica in Zavod PraNa
 

 • 19:00 - 21:00 ~ Zvočno potovanje z gongi pod zvezdnatim nebom na čudovitem posestvu Lipice

V toplem večeru poznega poletja, ko prisotnost belih lipicancev, mogočni hrasti, šumenje vetra in mir narave vabijo v svoj objem, se bo ob zvokih gongov začelo zvočno potovanje pod zvezdnatim nebom. Prvinski zvoki narave, petje ptic in plešoče trave nas bodo popeljali v stanje miru, harmonije in lahkotnejšega bivanja.

Lokacija: Kobilarna Lipica, grajski vrtovi
Cena: prost vstop
Obvezne prijave: na events@lipica.org do srede, 9. septembra, oziroma do zapolnitve prostih mest.
Organizator: Kobilarna Lipica
 

 • 19:00 - 21:00 ~ Predstavitev kraške suhozidne gradnje

Zeleno posestvo Kobilarne Lipica obdaja mogočen kamnit suhozid, ki že stoletja varuje lipicance na pašnikih. Zgodovinski viri pravijo, da je bil postavljen kmalu po letu 1580, ko se je začela zgodba o Lipici in lipicancu. Sedaj je na nekaterih mestih že dotrajan in potrebuje popravilo, zato bo mojster kraške suhozidne gradnje Boris Čok na predvečer prve akcije suhozidne gradnje v Lipici predstavil to starodavno tehniko, ki je že vpisana na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Akcija se bo v soboto, 12. septembra, ob 9. uri začela pri vhodu na lipiško posestvo iz smeri Škibinov.

Lokacija: Kobilarna Lipica, Graščina
Cena: prost vstop
Obvezne prijave: na events@lipica.org do srede, 9. septembra
Organizator: Kobilarna Lipica in Partnerstvo kraške suhozidne gradnje

12. september 2020

 • 9:00 - 15:00 ~  Prva akcija kraške suhozidne gradnje – ob starodavnem suhozidu v Lipici

Zeleno posestvo Kobilarne Lipica obdaja mogočen kamnit suhozid, ki že stoletja varuje lipicance na pašnikih. Zgodovinski viri pravijo, da je bil postavljen kmalu po letu 1580, ko se je začela zgodba o Lipici in lipicancu. Sedaj je na nekaterih mestih že dotrajan in potrebuje popravilo, zato bo pod vodstvom mojstra kraške suhozidne gradnje Borisa Čoka ob 440. obletnici Kobilarne Lipica potekala prva akcija kraške suhozidne gradnje. Tako bo lahko pod strokovnim vodstvom vsak prispeval k obnovi tega pomembnega elementa kulturne dediščine. Za udeleženke in udeležence vseh generacij priporočamo delovno obleko in obutev, pokrivalo in delovne rokavice. Za toplo malico bo poskrbljeno.

Lokacija: Kobilarna Lipica, vhod na posestvo iz smeri Škibinov
Cena: prost vstop        
Obvezne prijave: na events@lipica.org do srede, 9. septembra
Organizator: Kobilarna Lipica in Partnerstvo kraške suhozidne gradnje
 

 • 10.00 ~ Žrebiček junak in čarobni korak

Skupaj s pesnico Polono Šergon in ilustratorko Nano Homovec bomo na grajskih vrtovih prisluhnili zgodbi v verzih o žrebičku junaku in njegovem čarobnem koraku. Začenja se tako: »Nekje je dežela, kjer ustavi se čas, dežela čarobna – ji pravijo Kras. In prav v tej deželi so neke noči v življenje pogledale črne oči. V hlevu, kjer konjska se družba je grela, žrebička dobila kobila je bela.« Več o črnem lipicanskem žrebičku in kraški burji lahko izveste v pogovoru z avtorico in ob prebiranju slikanice, ki je izšla pri založbi Epistola.

Lokacija: Kobilarna Lipica, grajski vrtovi
Cena: prost vstop           
Obvezne prijave: brez obveznih prijav
Organizator: Kobilarna Lipica

14. september 2020

 • 18.00 ~ Predavanje v okviru projekta Engreen »Območja ohranjanja narave in prostovoljni naravovarstveni nadzorniki v Parku Škocjanske jame«

V Parku Škocjanske jame je izredno značilna in v svetovnem merilu neponovljiva kraška pokrajina, kulturna dediščina in biotska raznovrstnost. Kot pomembno, edinstveno in značilno naravno kraško območje svetovnega pomena ga je moralno in etično ohraniti zanamcem. Zaposleni v parku skupaj z domačini in (prostovoljnimi) naravovarstvenimi nadzorniki namenjamo pozornost predvsem ohranjanju naravnih ekosistemov in trajnostnem življenju ljudi v pristnem naravnem okolju. Če bi želeli postati prostovoljni nadzornik ali vas zanima kako trajnostno in odgovorno obiskovati območja ohranjanja narave, prijazno vabljeni na predavanje.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8
Cena: brezplačno
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

15. september 2020

 • 18.00 ~ Predavanje v okviru projekta Engreen »Kraški kali - mala mokrišča z velikim pomenom«

Kal je zbiralnik vode, ki je v preteklosti služil za napajanje živine, pranje perila, pridobivanje ledu in druženje domačinov. Danes imajo kali predvsem naravovarstveni pomen, saj so na Krasu edine stalne vode in predstavljajo pomembno mrežo vodnih biotopov v regiji. Čeprav so majhni, so ključnega pomena za živali in rastline, ki za svoj obstoj potrebujejo vodna življenjska okolja. Vse to in še več o kalih bo predstavljeno na predavanju. Udeležba je brezplačna.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8
Cena: brezplačno
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

16. september 2020

 • 18.00 ~ Predavanje v okviru projekta Engreen » Tujerodne in invazivne vrste v in ob kalih«

Kali so na Krasu edine stalne vode, zato predstavljajo pomembno mrežo vodnih biotopov v regiji. Čeprav so majhni, so ključnega pomena za živali in rastline, ki za svoj obstoj potrebujejo vodna življenjska okolja. Poleg opuščanja tradicionalne rabe in onesnaževanja, kale ogroža vnos tujerodnih in invazivnih vrst. Na predavanju vam bomo predstavili vpliv teh vrst na  naravno ravnovesje v kalu.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8
Cena: brezplačno
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

17. september 2020

 • 18.00 ~ Predavanje v okviru projekta Engreen » Suhi zidovi - zaznavna sestavina kraških ekosistemov in pokrajine«

Suhi zidovi so v preteklosti nastali zaradi prilagajanja kamnitega kraškega površja kmetijski rabi. Zamejevali so obdelovalne površine, vodne rezervoarje (kale, štirne), gozdove in lastniška zemljišča. Poleg tega so se razvili v pomemben življenjski prostor za rastline in živali. Suhi zidovi zaradi opuščanja tradicionalne rabe danes propadajo in se zaraščajo. Na predavanju bo predstavljen pomen ohranjanja suhih zidov ter veščine  suhozidne gradnje, ki je umeščena na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8
Cena: brezplačno
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

19. september 2020

 • 9.00 - 12.00 ~ Raziskovanje Živega muzeja Krasa z električnimi kolesi

Na električnem kolesu se v družbi izkušenega lokalnega turističnega vodnika podajte na raziskovanje edinstvenega naravnega in ekološko pomembnega območja, ki je bilo več kot pol stoletja zaprto za prost dostop. Prepreden s kraškimi suhimi zidovi in prisrčnimi pastirskimi hišicami je Živi muzej Krasa tudi prava zakladnica kulturne dediščine.

S seboj imejte zadostno količino vode. Za morebitno nastalo škodo na izposojenem kolesu in opremi odgovarja udeleženec. V primeru slabega vremena dogodek odpade. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost.

Lokacija: start pred TIC Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana
Cena: brezplačen najem električnih koles in lokalno turistično vodenje
Obvezne prijave: na tic.sezana@visitkras.info, število mest je omejeno na 10 udeležencev
Organizator: TIC Sežana, tic.sezana@visitkras.info, 05 7310 128

20. september 2020

 • 9.00 ~ Voden pohod »Spoznajmo kraške kale« v okviru projekta Engreen

Kal je zbiralnik vode, ki je v preteklosti služil za napajanje živine, pranje perila, pridobivanje ledu in druženje domačinov. Kali so na Krasu edine stalne vode, zato so ključnega pomena za živali in rastline, ki za svoj obstoj potrebujejo vodno okolje. V preteklosti so kale skrbno vzdrževali, mnogi med njimi pa so bili v zadnjih desetletjih opuščeni. Z obnovitvijo opuščenih kalov je nastala nezahtevna krožna pohodniška pot v dolžini 7 km in trajanju 2 uri. Udeležba je brezplačna. Priporočena primerna pohodna obutev. V primeru slabega vremena dogodek odpade.

Lokacija: s štartom pri kalu v Famljah
Cena: brezplačno
Obvezne prijave: razvojni.center@divaca.si do 18.9.2020
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Občina Divača, TKŠD Urbanščica
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

26. september 2020

Gobarski dan na Kraški gmajni

 • 10.00 – 13.00 ~ Pohod »Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame«

Kras in še posebno Brkini sta zelo pestri območji tudi z vidika množičnosti vrst gliv, ki tu uspevajo. V sklopu tridnevnega gobarskega dogodka se bomo v spremstvu izkušenih poznavalcev gob najprej podali na teren v širšo okolico Parka Škocjanske jame, kjer bomo nabirali gobe ter uživali v lepotah jesenske pokrajine. Spoznali bomo rastišča, ki so najprimernejša za uspevanje gob, se naučili prepoznati nekatere vrste gob ter se poučili o pravilnem načinu nabiranja gob in zakonskih omejitvah, ki jih je potrebno pri tem upoštevati.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8
Cena: brezplačno
Prijave in informacije: psj.info@psj.gov.si, 05 70 82 110, število mest je omejeno.

 • 13.00 – 17.00 ~ Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame – določevanje nabranih gob

Skupaj s priznanimi strokovnjaki in izkušenimi gobarji bomo določili na gobarskem pohodu najdene gobe in jih uvrstili na razstavo. Vabimo tudi vse gobarske navdušence, da na določevanje in razstavo prinesejo gobe, ki so jih nabrali sami. Razstava bo tako še bolj pestra in poučna.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8
Cena: brezplačno
 

 • 14.00 – 17.00 ~ Gobe v kulinariki – kuharska delavnica

Na kuharski delavnici bomo nekatere na pohodu nabrane vrste gob vpletli v pravo jesensko kulinarično doživetje. Kuharsko delavnico bo vodil lokalni kuhar Boštjan, ki novo kuharsko zgodbo piše na Vnckovi domačiji, v Hostlu in gostilnici Škrla v Matavunu. Pripravili bomo nekaj okusnih jedi na vrtu Nanetove domačije in uživali v okusih jesenske gmajne.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8
Cena: brezplačno
Prijave in informacije: psj.info@psj.gov.si, 05 70 82 110, število mest je omejeno.

 • 17.00 ~ Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame – razstava in predavanje

Kras in še posebno Brkini sta zelo pestri območji tudi z vidika množičnosti vrst gliv, ki tu uspevajo. Na pregledni razstavi bomo predstavili vrste gob, ki uspevajo na našem območju. Pod vodstvom priznanega strokovnjaka in izkušenega gobarja mag. Gabrijela Seljaka bomo na razstavi izvedeli marsikatero zanimivost o posamezni gobi, opozoril pa nas bo tudi na podobnosti in razlike med nekaterimi laičnemu očesu podobnimi vrstami. Razstava bo odprta tudi v nedeljo, 27. 9., med 13.00 in 18.00, ter v ponedeljek, 28. 9., med 8.00 in 16.00.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8
Cena: brezplačno

27. september 2020

 • 9.30 ~ Pohod Vremska dolina - Brkini

Apnenčasti in flišni svet se na koncu Vremske doline prepletata. Pohodniki bodo tako spoznali pestro dediščino na meji med kraško-brkinskim svetom. Na cilju si bodo pohodniki lahko ogledali razstavo   posvečeno rudniku premogovništva na območju Vremske doline, ob kulturnem programu harmonikarskega orkestra Nika Polesa in kvarteta Utrip, ter okusili vremsko-brkinske sadne dobrote iz rok aktiva žena KUD Pepca Čehovin Tatjana iz Senožeč, Vaškega društva Suhorje, Društva kmetic sežanske regije. Pohod bo krožen in voden, traja cca.4 ure, je nizke zahtevnosti. Priporočena primerna pohodna obutev.

V primeru slabega vremena dogodek odpade. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost.

Lokacija: start pri dvorani rudnik Vreme v Famljah, pot je krožna
Cena: startnina 5,00 eur
Obvezne prijave: razvojni.center@divaca.si do 24.9.2020
Organizator: Park Škocjanske jame, Občina Divača, TKŠD Urbanščica

30. september 2020

 • 17.00 ~ Mitski večer

Mitski park sloni na zapisanih ljudskih izročilih Rodika in okolice. Vsaka točka ima svojo zgodbo. Ob skulpturah bomo prisluhnili zgodbi te markantne točke in drugih točk. Dr. Katja Hrobat Virloget nam bo obenem približala ozadje zgodb, njihov nastanek, ljudske razlage in še veliko več.

Lokacija: točka Kobilja glava na Lintverjevi poti/Mitski park Rodik
Cena: brezplačno
Obvezne prijave: na obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si ali telefon 051 677 017, število mest je omejeno.
Organizator: Občina Hrpelje - Kozina

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa. V primeru slabega vremena dogodki na prostem odpadejo. Udeležba na dogodkih poteka na lastno odgovornost. Dogodki se bodo izvajali z upoštevanjem vseh ukrepov in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter drugih pristojnih institucij.

Informacije

Kontakt

Informacijski center Parka Škocjanske jame
Matavun 12
6215 Divača
TIC Divača
Kraška cesta 26
6215 Divača
TIC Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana
Kobilarna Lipica
Lipica 5
6210 Sežana

Kaj se dogaja na Krasu?

Ne prezrite zanimivih dogodkov, ki jih navdihuje tradicija in bogatijo pristni okusi lokalnih dobrot ...

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se