Projekti

Projekt KRAS - CARSO

Projekt KRAS – CARSO, s polnim imenom Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija, se je med leti 2010 in 2014 izvajal na teritoriju Krasa in spodbujal trajnostno teritorialno integracijo homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo.

Rezultat projekta so izvedene aktivnosti, ki so prispevale k trajnostnemu upravljanju naravnih virov in teritorialni koheziji s skupnimi strategijami na čezmejni ravni. Izdelani so bili praktični dokumenti - smernice za lokalne javne uprave (kraške občine ter pokrajina Trst in Gorica) za sprejem enotnih meril za načrtovanje prostorskega razvoja na ravni prostorskih načrtov in izvedbenih aktov ter upravljanje naravnih in okoljskih virov, pri čemer se je združevalo ohranjanje narave in okoljske dediščine s potrebami družbenoekonomskega razvoja in kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva.

Več podrobnosti o projektu

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


8+1=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije