Festival kraška gmajna

FKG cover JESEN 2018

Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin in eno izmed vročih točk biotske raznovrstnosti v Evropi in svetu, tu se že tisočletja tesno prepleta delo narave in ljudi.

Prav to izjemno bogastvo, želimo s prvim festivalom naravoslovnega in dediščinskega turizma na Krasu, predstaviti in mu dati pravo veljavo. Želimo vzpodbuditi zanimanje za spoznavanje te izjemne biotske pestrosti, znanstvenega udejstvovanja in ustvarjalnosti ter širšega povezovanja. Skozi festivalske aktivnosti bomo ponudili bogatejše doživljanje naravne in kulturne dediščine, podali se bomo v svet rastlinstva in živalstva gmajne, ljudskih modrosti in znanj, spoznavali preplet kulinarike z letnimi časi in še mnogo več.

V času festivala potekajo številni dogodki, od kulturnih prireditev vezanih na kraško gmajno, do različnih tematskih pohodov in kreativnih delavnic, strokovnih srečanj, okroglih miz in predavanj, razstav in seveda tudi bogatega otroškega raziskovanja. 

Ponudba kraške gmajne je v vseh letnih časih izjemna, in zelo drugačna, prav zato je festival sestavljen iz štirih glavnih sklopov: pomlad (april), poletje (julij), jesen (oktober) in zima (februar), v okviru katerih se zvrsti večina dogodkov.

 

Organizatorji in pobudniki festivala so: 

Javni zavod Kobilarna Lipica, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Javni zavod Komenski Kras, Turistično informacijski center Sežana, Razvojni center Divača, Zavod Jerbas. 

 

Dodatne informacije:

TIC Sežana, 05 731 01 28, tic.sezana@visitkras.info

TIC Divača, 05 7310 941, 041 550 205, tic@divaca.info

TIC Štanjel, 05 769 00 56, 041 383 986, tic@stanjel.eu

 

Rezervacije