Obvestila za ponudnike

NOVO!

november 2017

N O V O S T I   P R I   P O R O Č A N J U   V   T U R I Z M U   
7. december 2017 ob 16. uri v prostorih OOZ Sežana   

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.  Zavezanci boste morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register boste nastanitvene obrate vpisali prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi. 
 
Seminar je namenjen: sobodajalcem, nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojnim podjetnikom, gospodarskim družbam, društvom in drugim subjektom, ki turistom nudijo nastanitev. Na seminarju bodo obravnavane spremembe poročanja in nove obveznosti, ki jih s 1.12.2017 na področju oddajanja kapacitet gostom določata Zakon o gostinstvu in Zakon o prijavi prebivališča.   

Trajanje seminarja: okvirno 1,5 ure. 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Seminar je brezplačen, vendar je obvezna predhodna prijava preko spletne strani OOZ Sežana, saj so mesta omejena, prijave pa bomo sprejemali do njihove zapolnitve.
Prosimo vas, da nas o udeležbi obvestite do 5.12.2017. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 73 00 060. 


  Vabilo-Novosti poročanja.pdf

_________________________________________________________________________

Slovenia green
marec 2017  

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

                  -  ZA PONUDNIKE -

Občine Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana so z letošnjim letom postale del Zelene sheme slovenskega turizma. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. Občine si prizadevajo slediti načelom zelenega turizma in trajnostnemu razvoju, zato vas ponudnike vabijo, da se nam pridružite in pridobite znak Slovenia green za ponudnike.

Kaj morate zagotoviti za pridobitev znaka Slovenia green za ponudnike?

Za pridobitev znaka Slovenia green Accomodation ali Slovenia green travel Agency / Tour operator mora ponudnik:

  • Vstopiti v Zeleno shemo slovenskega turizma.
  • Podpisati Zeleno politiko slovenskega turizma.
  • Pridobiti mednarodno uveljavljen in s strani Slovenia Green priznan znak (znaki: Bio hotels, EU Marjetica, Green Key, Green Globe, Tourcert, Travelife). Postopek certificiranja izvede sam, v neposrednem dogovoru z upravljavcem znaka, za katerega se odloči.
  • Predložiti dokazilo o imetju / veljavnosti znaka, po katerem je certificiran, upravljalcu sheme.
  • Vsakič, ko poteče veljavnost znaka, predložiti novo dokazilo o veljavnosti znaka.

 

Stroški vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma in članstvo v shemi so 100,00 eur + DDV.  Ponudnik s tem pridobi izvedbo celotnega postopka vključitve, pregled dokazil, podelitev znaka Slovenia Green, vključenost oziroma sodelovanje v shemi, vključno s promocijskimi aktivnostmi, ki jih v okviru programa dela izvaja STO. Stroške pridobitve mednarodnega okoljskega znaka, letne članarine in morebitne druge stroške, ki jih zaračuna upravljalec okoljskega znaka, ponudnik nosi sam.

V priloženem dokumentu si lahko ogledate mednarodno uveljavljene in s strani Slovenia Green priznane okolijske znake, ki so pogoj za pridobitev znaka Slovenia Green za ponudnike.

Več si lahko preberete na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma.

Vabljeni k sodelovanju!

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na:

Občina Hrpelje – Kozina: Ester Mihalič, ester.mihalic@hrpelje.si,
Občina Sežana: Anita Slavec, sezana.green@visitkras.info ,
Občina Komen: Helena Kosmina, helena.kosmina@komen.si,
Razvojni center Divača: Boštjan: turizem@divaca.info.

Preberite si več:

poziv_k_oddaji_prijav_za_pridobitev_znaka_slovenia_green_za_ponudnike_2017

I FEEL Slo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

februar 2017

POZIV K SODELOVANJU - MESEC ŠPARGLJEV NA KRASU 2017

Zadeva:  Vabilo k sodelovanju Mesec špargljev na Krasu 2017

Društvo za razvoj kmetijstva in turizma Planta v sodelovanju s TIC Sežana in TIC Štanjel,  vabijo, da se pridružite letošnji promocijski akciji 

Mesec špargljev na Krasu 2017, ki bo potekal od 7. aprila do 7. maja, 2017.

TEMA: Špargljeve jedi ter pomladanske jedi
ROK PRIJAVE: 19.1.2017

POZIV - pogoji sodelovanja 

PRIJAVNICA WORD    PRIJAVNICA PDF 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

september 2016

PONATIS KATALOGA KRAS IN BRKINI

Obveščamo vas, da pripravljamo ponatis kataloga ponudnikov Kras in Brkini. 
Dopis in prijavnico si lahko prenesete tukaj.    word format tukaj.  

PDF verzija kataloga https://issuu.com/ticsezana/docs/kras_brkini_web_verzija 

Rok za oddajo izpolnene prijavnice je 29.10.2016.

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


6+8=

Rezervacije