Sadje

Brkini so že od nekdaj poznano po pridelavi kakovostnega sadja, predvsem jabolk, češpelj in češenj, saj so v tem predelu za to ugodni klimatski in drugi pogoji. 

Izjemno kakovost brkinskega sadja sooblikujejo ostro podnebje z velikimi temperaturnimi razlikami med dnevom in nočjo (pravijo, da jabolka dobi okus v hladnih poletnih nočeh), primerna količina padavin (ne sme biti niti preveč suho niti prevlažno), velika količina sončnih dni (v brkinih je okoli 2000 sončnih ur letno) ter primerno globoka tla na flišu, ki so nekoliko bolj glinasta in zaradi tega boljše zadržujejo vlago.

V brkinskem sadnem okolišu se s sadjarstvom ukvarja okoli 120 sadjarjev, ki imajo skupaj zasajenih 153 ha sadovnjakov. Med sadnimi vrstami prevladujejo jablane, češplje, hruške, višnje in češnje. Na 140 ha jablanovih nasadov je skupaj posajenih okoli 266 tisoč dreves, od tega predstavlja največji delež sorta idared, sledijo ji jonagold, zlati delišes, elstar, gala, gloster, braeburn, mutsu, melrose in druge novejše sorte. Pri jablanah so zastopane tudi stare sorte, kot so bobovec, goriška sevka, krivopecelj, mošancelj, pri hruškah tepke, ozimke, putrovke in moštnice, pri češpljah pa različni tipi domače češplje.

Večina kmetij v Brkinih je vključena v integrirano pridelavo sadja, zaradi ugodne lege pa je veliko možnosti tudi za ekološko pridelavo. Večina kmetij se zaradi spremenljive cene sadja na trgu usmerja k predelavi različnih sadnih izdelkov, kot so sokovi, kis, suho sadje in sadna žganja.

Brkinska sadna cesta je nastala z namenom povečati prodajo sadja ter drugih kmetijskih pridelkov in izdelkov na kmetijah ter privabiti čim večje število kupcev na dom. 

 

Za pomoč pri oblikovanju popolnega doživetja, se lahko obrnete na naše Turistično informacijske centre. Z veseljem vam bomo svetovali ali pripravili ponudbo po vaši meri!

TIC Sežana
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
T: +386 5 731 01 28
E: 

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


0+2=

Rezervacije