Kraška vinska cesta

Kraške vinarje na Kraški planoti povezuje kraška vinska cesta. Ta ne povezuje le pridelovalce vin, ampak tudi vse turistične kmetije, gostince in ostale ponudnike na Krasu. Pokrajina na Krasu je kamnita, rodovitne zemlje pa je malo. Zato mora kraški človek živeti v sožitju z naravo. Za vinogradniške površine, kjer je pokrajina precej apnenčasta, si mora vinogradnik pripraviti teren za sajenje vinske trte. Poleg tega pa na vse to vpliva tudi podnebje, ki ima včasih ekstremno moč. Proti tej moči pa je človek velikokrat nemočen.      

NIKJER NA SVETU

Nikjer na naši zemlji,
o dragi bratec, vina ni,
kot kraški naš teran je,

ko v svetli časi se smeji.vtc kozarec 005

Nikjer po širnem svetu
tako ljubezen ne gori,
kot... kot dekletom kraškim,
ko zdravo lice ji zardi.

Terana našega pošten poljub
zaziblje v rožnate sanje;
poljub dekleta kraškega
do smrti v srcu ti ostane.

(Milan Bekar)

Vinorodni okoliš Kras obsega 650 ha vinogradov. Kras je pokrajina z večstoletno tradicijo gojenja vinske trte in pridelave vina. Pridelava vina teran sega v začetek našega štetja.

POKRAJINA IN PODNEBJE

Slovenija je srednjeevropska država, ki leži na stičišču sredozemskega in panonskega sveta. Kraška planota se razprostira na območju Slovenije in sega tudi čez mejo na območje Italije. Kraški vinorodni okoliš zajema dva podokoliša. To sta Kraška planota in obrobje Kraške planote.

kras 7

Ravnine, ki prevladujejo na Krasu so usmerjene v različne smeri. Podnebje na Krasu je milo in blago. Glede na bližino Jadranskega morja, je tu zima precej bolj mrzla, kot bi pričakovali. Morski vetrovi prav posebej znižujejo zimsko temperaturo.

Vpliv z morja se čuti, ko prične pihati topli veter, z imenom mornik. Gre za veter, ki je prepojen z vlago, ta piha iz jugozahoda. Poletja so sušna in vroča.

 

Na značilnosti in karakteristike vina pa vlivajo tudi zemljepisna širina, nadmorska višina, relief, nagib, bližina vode, gozda itd.

Matična podlaga tal: Tla na kraški planoti so zelo plitva in porasla s travinjem, kraškimi gmajnami, le v vrtačah in dolinah naletimo na debelejše plasti zemlje na katerih so tudi pomembnejše vinogradniške površine.

jerina terra rossa

Relatino raven relief na Krasu omogoča uporabo standardne vinogradniške mehanizacije. Kraško planoto gradijo kredni apnenci, le v ozkem pasu na obrobju planote so zastopani apnenci eoceanske starosti. Apnenci preperevajo kemično. S topljenjem Kalcijevega (Ca) in Magnezijevega (Mg) karbonata se sprošča majhna količina nekarbonatnega ostanka iz katerega se razvijajo značilna kraška tla. Vinogradi rastejo na rdeče -rjavih tleh, ki so reliktnega izvora. Poznamo jih po značilnih imenih jerina, jerovica ali terra rossa.
Tekstura tal je težka, ilovnato - glinasta do glinasta, vendar so tla prepustna in dobro strukturna.                                            

 

 

logo društvo vinog

konzorcij

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


6+1=

Rezervacije