Brkinska sadna cesta

Brkini so poznani po pridelavi kakovostnega sadja, predvsem jabolk in češpelj ter po brkinskem slivovcu.

Geografsko obsegajo hribovito območje, ki leži na ozemlju štirih občin: Divače, Hrpelj-Kozina, Ilirske Bistrice in Pivke. Območje leži na flišni podlagi na nadmorski višini 400-750 m. Podnebje je prehodno med mediteranskim in celinskim.

V Brkinih so se s sadjarstvom začeli ukvarjati proti koncu 18. stoletja. V 19. stoletju so določene sadjarske družine iz Brkinov brkinsko jabolko predstavile na razstavah v Parizu in Dunaju in s tem bistveno pripomogle k prepoznavnosti brkinskega jabolka med evropsko elito.
Danes se v brkinskem sadnem okolišu s sadjarstvom ukvarja okoli 120 sadjarjev na skupaj 153 ha sadovnjakov jablan, hrušk, češpelj, lesk, višenj, breskev in češenj.

brkinska-slo.pdf

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


0+9=

Rezervacije