Svet voda

Do izgradnje kraškega vodovoda so imeli ljudje na Krasu stalne težave z oskrbo vode, ki so jo potrebovali za pitje, umivanje, pranje, napajanje živine, namakanje njiv in gašenje požarov. Kraševcem so bili kali in štirne stoletja edini vir vode.

Kraška pokrajina je presenetljivo bogata z vodnimi viri, čeprav na prvi pogled ne deluje tako. Večina vode na kraških tleh se nahaja v podzemlju, tako da je kraška pokrajina na površju večinoma pustinja.

Kras je tip naravne pokrajine, ki nastane na vodotopnih kamninah (na Krasu je to predvsem apnenec in v manjši meri dolomit). Glavni proces oblikovanja površja je kemijsko raztapljanje kamnine. Temeljni lastnosti krasa sta podzemno pretakanje vode in kraške reliefne oblike na površju in v podzemlju. Kamninska gmota Krasa (t.i. kraški vodonosnik) ima površino okrog 750 km2. Napaja se s padavinsko vodo in ponikalnicami, med katerimi je največja reka Reka, ki je tudi največja slovenska ponikalnica. Podzemni tok Reke je dostopen le izkušenim jamarjem v sedmih jamah, ki so globlje od 300 m. Izviri iz kraškega vodonosnika so na njegovem severozahodnem robu. Najbolj znani so izviri Timave in številni morski in obmorski izviri. Voda je na Krasu oblikovala številne jame. Nastanek jam je povezan z vodnimi tokovi, ki se v nekaterih jamah pretakajo tudi danes, ter s prenikajočo vodo, ki oblikuje brezna. Kras je zaradi svoje zgradbe in značilnosti pretakanja vode izjemno ranljiv na človekove posege. Hkrati pa je temeljnega pomena za prebivalce Krasa, saj zagotavlja oskrbo s pitno vodo (črpališča v Klaričih, Timavi in Sardoču). Zato je nujno potrebna visoka zavest o pomenu varovanja Krasa.

Pred izgradnjo kraškega vodovoda so za vodne zbiralnike uporabili naravne kotanje, kamor se je stekala deževnica; dno so utrdili, da je postalo neprepustno, obzidali so stene in nastali so kali in lokve. V kalih se danes živina le redko napaja, vode ne uporabljajo za pranje kot nekoč in v lokvah ne zajemajo vode za pitje. V bližini vinogradov uporabljajo vodo za pripravo škropiv za trto.

(avtor: KRAS-CARSO)

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


3+3=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije