Park Škocjanske jame

Škocjanske jame kot spomenik še vedno zavzemajo v Sloveniji eno in edino mesto na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. S tem so postale vrednota, ki jo priznava ves svet. 

Ležijo na skrajnem jugovzhodnem delu matičnega krasa, blizu Divače. Škocjanske jame so zaradi izjemnega podzemnega kanjona, temeljnih raziskav kraških pojavov, bogate arheološke dediščine in velike biodiverzitete od leta 1986 vpisane na UNESCOv seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Leta 1999 so bile vpisane na seznam Ramsarske konvencije mednarodno pomembnih mokrišč kot podzemno mokrišče. Celotno območje parka je bilo leta 2004 sprejeto v Unescov program MAB - človek in biosfera kot Biosferno območje Kras. Splet Škocjanskih jam je sestavljen iz številnih jam in rovov, udornic, naravnih mostov in ponorov. Ustvarila ga je reka Reka, ki po 50 km dolgem površinskem toku prav tu izgine v kraško podzemlje in se zopet pojavi na površju v izvirih ob Tržaškem zalivu. 

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


0+1=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije