Naravne znamenitosti

Območje Krasa v grobem obsega do 15 km široko in 46 km dolgo planoto med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino, Soško oz. Goriško ravnino ter ponorom Reke. 

Površinske oblike apnenca imajo posebna imena kot so žlebiči, škraplje-škrapljišča, škaune, kamnite mize-gobe, osamelci, griže ipd. Druge, večje oblike kraškega površja so plitve dolinice in globlje doline, ki so okrogle, skledaste, razpotegnjene ali stopničaste oblike.

Bolj globoke, strme in kotlaste oblike dolin z ozkim dnom so vrtače, globlje in obsežnejše od vrtač pa udorne doline.
Območje Krasa je brez površinskih voda. Vodotoki so poniknili v votlo podzemlje, kjer so s poglabljanjem in spreminjanjem svojih smeri oblikovali številne jame. Jame na Krasu so bogate z različnimi sigovimi tvorbami, v njih pa najdemo tudi različne skalne oblike in sedimente (predvsem jamske ilovice).

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


3+1=

Rezervacije