Biodiverziteta

Kraška pokrajina je z rastlinskimi in živalskimi vrstami med bogatejšimi območji v Evropi in ena izmed »vročih« točk biotske raznovrstnosti na svetu.

Raznolikost rastlinskih in živalskih vrst je bogata na površju, kar je kombinacija geografske lege, sredozemskega in celinskega podnebja ter človekovih dejavnosti skozi zgodovino.

V gozdu in na gmajni srečamo srno, zajca, veverico, polha, jazbeca, divjega prašiča in celo navadnega jelena. Med nočnimi plenilci so lisica, divja mačka, kuna belica ter podlasica. Opaženi so bili tudi šakal, volk in rjavi medved. K pestrosti prispevajo tudi ptice: sinica, slavec, brglez, šoja, črna žolna, črna vrana, kos, čuk in druge ter redke in ogrožene ptice kot so velika uharica, veliki skovik, podhujka, vrtni strnad, hribski škrjanec, smrdokavra, sršenar, kačar. Na skalnih pobočjih srečamo netopirje in redke skalne golobe

Življenje najdemo tudi v temi, v podzemnih tokovih in jezerih. V breznu v Stršinkni dolini so našli človeško ribico (Proteus anguina) in druge živali, ki so vezane na podzemni svet.

Na gmajni domujejo modras, črnica, kuščarji- zelenec in martinčki. V kalih srečamo belouško, po vrtovih slepiča, v opuščenih objektih pa goža.

Avtohtono kraško rastlinje se že tisočletja upira burji in suši na plitvih kraških tleh. Biotsko diverziteto sestavlja submediteransko rastlinstvo z ilirskimi kserofilnimi vrstami in srednjeevropskim rastlinstvom. 
Ob raziskovanju Krasa bomo tako spoznali navadni netresk, lasasti beluš, gorski kosmatinec, navadna potonika in deljenolistni teloh.

Na območju Lipice najdemo progasti žafran, na pobočjih Orleške Drage pa uspevajo avrikelj ali lepi jeglič in nekatere druge rastline.

Od pomladi do jeseni se vrstijo vijolice, trobentice, šmarnice, narcise, ivanjščice, potonike in ciklame.
Krajino Kobilarne Lipica oblikujejo mogočni hrasti (cer, puhasti hrast, graden), kjer na drevesih zavidljive starosti srečamo tudi zajedavca belo omelo. Tu rastejo tudi maklen, trokrpi javor in lipe.

Med avtohtonimi listavci opazimo črni in beli gaber, jesen, lesko, divjo češnjo, med grmovnicami pa dren, črni trn, brin, ruj, češmin, črni bezeg in rešeljiko.

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


7+1=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije