Arhitekturna dediščina

Kraška kultura predstavlja poseben tip gradnje. Kraševi so že od nekdaj navajeni na burjo, ki pozimi ostro bije, poleti pa prijetno hladi, so razvili poseben tip gradnje, ki kljubuje tudi najbolj ekstremnim vremenskim razmeram.

Kras je pokrajina, ki jo je človek oblikoval skozi stoletja, ji s tem na vsakem koraku dal svoj pečat in razpoznavno identiteto, ki se je gradila na osnovi iz preteklosti podedovanih načinov ravnanja. Sledovi ustvarjalnega dela so opazni ne le v naseljih, pač pa tudi izven njih. Najbolj preprosta izvedba človekovega bivališča na Krasu so hiške. To so majhna enoprostorna zavetišča, na suho zložena iz neobdelanih kamnov in z odprtino, obrnjeno k prijaznejši strani neba, kjer je človek poiskal zavetje pred dežjem in burjo. Vse te lastnosti prvobitnega bivališča so postale konstanta v nadaljnjem razvoju stavbne kulture na Krasu vse do najrazvitejše oblike, domačije zaprtega tipa. V vaseh začno kasneje nekateri gospodarji enoprostorne pritlične hiše, ki so sčasoma tvorile stegnjene ulične nize, gase, združevati v enotno domačijo.

Blagostanje se odrazi tudi v oblikovanosti in opremljenosti zunanjih fasad, z urejeno razvrstitvijo in oblikovanjem fasadnih odprtin in kamnoseškimi podrobnostmi na celotnem objektu, pri čemer se zgledujejo po vzorih v mestih. Končno začno poslopja razvrščati okrog dvorišča, borjača, preostali prostor pa zamejijo z visokim zidanim kamnitim zidom, ki se proti vaškemu prostoru odpira z reprezentativno kamnoseško opremljenim vhodnim portalom, kalono. Naselja izkazujejo za Kras tipično gručasto podobo. Pri tem iz celotne kraške pokrajine niti po velikosti niti po zunanjem videzu ne izstopajo niti cerkvene stavbe, pa tudi grajska in utrdbena arhitektura sta vraščeni v prostor. Stavbe in vasi je Kraševec gradil in krasil s kamnom. Poleg kamnarstva za domače potrebe je na Krasu obstajalo še izučeno za izvajanje večjih naročil v gradbeništvu, ki so si ga privoščili tudi bogatejši domačini. Iz kamna pa mojstri niso klesali le gradbenih, pač pa tudi likovno krasilne elemente, kot so nagrobni kamni, kamniti križi, vaške kapelice ali pili, oklepi vodnjakov, ter druge uporabne predmete, ki so jih rabili na domačiji, od kamnov za mast do napajalnih korit za prašiče, in s tem pustili neizbrisen pečat.

(AVTOR: KRAS-CARSO)

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


1+7=

Rezervacije