Spomenik-kažipot in Borojevićev prestol

Spomenik - kažipot je bil postavljen na čast poveljniku VII. avstro-ogrskega korpusa nadvojvodu Jožefu, imel pa je tudi funkcijo smerokaza, saj označuje razdaljo do Lokvice in Kostanjevice. Postavili so ga pripadniki pehotnega polka št. 43 iz Karansebesa v Romuniji. Pripadniki polka so gradili tudi cesto, ki so jo poimenovali po komandantu VII. korpusa: » Erzherzog Joseph Strasse « (cesta nadvojvode Jožefa). Na strani, ki gleda proti cesti, je nekoč stala še ena napisna plošča, ki je danes izgubljena. Na zadnji strani je napis ERBAUT VOM K.u.K. IR 43 (zgradil 43. pehotni polk). Sestavni del spomenika so tudi granate, ki so postavljene na vseh vogalih in na vrhu spomenika. Borojevićev prestol (Cesarjev – Borojevićev kamniti stol) je dobil ime po poveljniku 5. avstro-ogrske armade Svetozarju Borojeviću von Bojna. Ob desni strani je vklesan priimek Pristan, ki je verjetno priimek tistega, ki je »stol« izklesal. 

 

 

 

 

Rezervacije