Kraji in vasi

Kraške vasi so zidane strnjeno v gručah s trgom in cerkvijo v sredini. Domačije so obrnjene proti jugu in zaprte na severni strani, bivanjski del je navadno dopolnjen z gospodarskimi poslopji, skupaj pa obdajajo zaprto dvorišče - »borjač«.

Gradnja se je vedno prilagajala naravnim danostim, zato so bile kraške hiše nekoč od temeljev do strehe zidane iz kamna, materiala, ki ga je na Krasu v izobilju. Pridobivanje in obdelava kamna je v stoletjih prerasla v razvejano gospodarsko dejavnost, katere rezultate lahko občudujemo na številnih delih kraških kamnosekov, ki krasijo različne dele domačij, predvsem pa monumentalne kamnite vhode na dvorišča ali »kalune«. Zunanja podoba naselij je tako oblikovana iz zidov domačij in njihovih vhodov, dopolnjujejo pa jo kamniti vodnjaki, ki stojijo na manjših trgih, kapelice in cerkvice na manjših trgih.

V Brkinih prevladujejo gručasta naselja na sončni strani slemen, ki so vidna od daleč. Večina naselij v Brkinih z dolino Reke je zgrajenih v bližini rodovitnih kmetijskih zemljišč. Skoraj vsaka slepa dolina pa ima svoje naselje prav zaradi kmetijsko primernega in ravnega sveta. Le-to leži bodisi na robu ali na dvignjenem delu doline v neposredni bližini, ali pa je nekoliko odmaknjeno, vendar le toliko, da je možna redna obdelava zemljišča. Tloris tradicionalne stanovanjske hiše je oblikovan kot podolgovat četverokotnik z enimi samimi vrati, ki so glede na primernost lege v sredini ali ob straneh. Notranjost hiše ima običajno štiri prostore. Tik ob stanovanjskem poslopju je zgrajeno gospodarsko poslopje.

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


0+8=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije