Občine

Občina SežanaObčina_Sežana_grb (1)

Občina Sežana je danes upravno in politično središče Krasa ter po velikosti največja od vseh občin na Krasu, ne glede na to, da se je ozemlje nekdaj velike občine v bližnji preteklosti velikokrat spremenjalo in se z razdelitvijo na štiri občine dokončno oblikovalo.

Najbolj prepoznaven turistični produkt je zagotovo Lipica, s kobilarno, galerijo, bogato kulturno zgodovinsko in naravno dediščino.


Jama Vilenica je tudi zanimiv in prepoznaven produkt, saj je kot najstarejša turistična jama ena bolj prepoznavnih podzemnih znamenitosti, takoj za Postojnsko in Škocjansko jamo.
Poleg tega v občini Sežana domuje tudi zadruga Vinakras, ki je nosilka vinogradniško vinarske dejavnosti na Krasu ter tudi vsa delujoča in organizirana mesnopredelovalna podjetja, ki se lahko pohvalijo z blagovno znamko kraški pršut.


Glede na dejstvo, da je Občina Sežana tudi upravno središče območja, imajo v samem mestu sedež različna pomembna društva in organizacije, prav tako javni zavodi in druge službe, ki so v svojem delovanju zavezani tudi delovati v korist turističnega razvoja.
Mesto Sežana je zaradi svoje strateške lege razvilo status furmanskega kraja že v zgodovini, prav tako se dobra lokacija kraja kaže v njegovi bogati dediščini (Botanični vrt, dediščina družine Polaj in Skaramanga, furmanske gostilne, park pri bolnici, stari grad,…).
Mesto je tudi s stališča novodobne arhitekture prepoznavno, saj ima kar nekaj zgradb, ki nosijo zgodbo arhitekta Ravnikarja in njegove vizije urbanističnega razvoja mesta Sežana.
Poleg tega je Sežana rojstni kraj Srečka Kosovela in nosi njegov pečat tudi drugače; v poimenovanju različnih objektov in dejavnosti ter v povezavi s Tomajem, kjer stoji Kosovelova domačija, po Kosovelovi poti.


Vasi Občine Sežana (64) so lahko samostojni turistični produkti, kar dokazuje Pliskovica kot primer dobre prakse. Tak način identifikacije in unikatnega turističnega produkta velja razvijati tudi v drugih vaseh.


Vrhe kot posebno področje znotraj matičnega Krasa velja posebej izpostaviti, še najbolj iz vidika raznolikosti naravnih danosti ter izpostavitve doline reke Raše kot edinstvenega naravnega habitata znotraj tipične kraške krajine.

 

Občina KomenObčina_Komen_grb

Komenska občina obsega 103 km² površine - od slovensko-italijanske meje, kjer meji z občino Devin-Nabrežina, do Braniške doline na severnem robu Krasa.

Kjer se območje nadaljuje v Vipavsko dolino in meji z občinami Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Ajdovščina in Vipava na slovenski strani in Doberdob na italijanski.

Na južni strani jo v Sloveniji omejuje še občina Sežana, v Italiji pa občina Zgonik. Sestavlja jo 35 naselij oziroma 20 vaških skupnosti. Na kraški planoti so vaške skupnosti: Gorjansko, Brje, Brestovica pri Komnu, Klanec, Komen, Ivanji Grad-Zagrajec, Preserje, Volčji Grad, Sveto, Škrbina, Mali Dol, Tomačevica, Gabrovica-Coljava, Kobjeglava-Tupelče, Hruševica, Štanjel, Kobdilj, Lukovec, v Braniški dolini pa krajevni skupnosti Gornja Branica in Lisjaki.

Na celotnem območju živi okoli 3515 prebivalcev (leta 2002). Središče občine je naselje Komen, kjer je tudi občinski sedež, zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj pa je Štanjel, s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn.. V Komnu je tudi osnovna šola Antona Šibelja Stjenka, v Štanjelu pa njena podružnica.

V obeh krajih sta tudi vrtca za predšolske otroke. Večina prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo, v zadnjih letih predvsem z vinogradništvom, ki postopoma izpodriva živinorejo in poljedelstvo. Vedno bolj pridobivajo na pomenu tudi turistične storitve, predvsem turistične kmetije, vinotoči in ''osmice'', nekaj družin pa za turistične namene oddaja tudi prenočišča.

 

Občina Miren – KostanjevicaObčina_Miren-Kostanjevica_grb

Pokrajina občine Miren - Kostanjevica je zelo raznolika. Obsega naselja z območja Vipavske Doline in Krasa. Del imenovan tudi ”Vrt Goriške” sega v območje Vipavske doline. Pokrivajo ga rodovitna polja, vrtovi in sadovnjaki med katerimi se vije reka Vipava. Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z značilno barvito in pestro kraško floro, s kraškimi vrtačami in globokimi brezni, ki so pravi izziv za mnoge jamarje. Tu sta doma kraški pršut in teran.

Naselja, ki spadajo pod občino so Bilje, Hudi Log, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Miren, Nova vas, Novelo, Opatje Selo, Orehovlje, Sela na Krasu, Temnica, Vojščica in Vrtoče. Največji kraj v občini in tudi občinsko središče je Miren. 

 

Občina Divača Občina_Divača_grb

Čeprav skromna po obsegu, le slabih dvajset kilometrov je od skrajne severne do skrajne južne točke, je občina Divača polna raznolikosti, ki jih prinaša lega na prehodu od morja v hribovito notranjost. Tu se mešajo tople južne sapice z viharnim severnim vetrom, znamenito burjo. Velik del pripada apnenčasti planoti Kras, kjer ne manjka značilnih kraških pojavov, ki so slavo te pokrajine ponesli širom po svetu. Tu najdemo veličastne Škocjanske jame, vpisane na seznam svetovne dediščine Unesco, slikovite udornice, vrtače, škrapelje in žlebiče, ki jih voda počasi dolbe na poti v podzemlje kraške planote Pravo nasprotje so zeleni, gozdnati hribi Senožeških brd, čudovita Vremščica in Brkini, ki s svojo razgibanostjo obrobljajo planoto.

Naselja, ki spadajo pod občino, so Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolenja vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Otošče, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senadole, Senožeče, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek, Škocjan in Škoflje.

 

Občina Hrpelje  KozinaObčina_Hrpelje-Kozina_grb

Kozina in Hrpelje sta dve naselji, ki skupaj tvorita celoto. Tu je tudi sedež občine, ki zajema južni predel območja sežanske upravne enote.
Občina se razprostira od italijanske meje preko matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Na območju celotne občine živi nekaj manj kot 5000 prebivalcev. 

Naselja, ki spadajo pod občino, so Artviže, Bač pri Materiji, Beka, Brezovica, Brezovo Brdo, Golac, Gradišče pri Materiji, Gradišica, Hotična, Hrpelje, Javorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Kozina, Krvavi Potok, Markovščina, Materija, Mihele, Mrše, Nasirec, Obrov, Ocizla, Odolina, Orehek pri Materiji, Petrinje, Poljane pri Podgradu, Povžane, Prešnica, Ritomeče, Rodik, Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope, Tatre, Tublje pri Hrpeljah, Velike Loče in Vrhpolje.

 

Vir: https://slo-link.si/

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


4+1=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije