Predavanje z gospo Zdenko Bedekovič

od 23.01.2018 do 23.01.2018 ob 09:00 uri

Sežana - OOZ Sežana

Zakon o čezmejnem opravljanju storitev in obrazci A1 ter plača teh delavcev - predavanje o spremembah zakona

 

1. 1. 2018 bo stopil v veljavo nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev. Za koga zakon sploh velja? Kdo ga uporablja in katere pogoje morajo upoštevati delodajalci in samostojni podjetnik? Kako po novem pridobiti obrazec A1? Roki za izstavitev obrazca? Ta in še mnogo druga vprašanja se zastavljajo mnogim delodajalcem in samostojnim podjetnikom, ki opravljajo čezmejne
storitve v tujini.

Zaradi lažjega razumevanja Zakona o čezmejnem opravljanju storitev bomo na OOZ Sežana v torek, 23.1.2018, od 9.00 do cca 11.30 ure organizirali predavanje kjer bomo z gospo Zdenko Bedekovič govorili o Veljavnosti zakona:

  • Pogoji čezmejnega izvajanja storitev delodajalcev in samozaposlenih oseb
  • Pogoji za izdajo obrazca A1 in pogoji napotitve znotraj EU/EGP in Švica in izven EU
  • Prenehanje veljavnosti in odprava obrazca A1
  • Delovna pravna zakonodaja pri napotitvi delavcev, sklepanje pogodb in aneksov po novi zakonodaji.
  • Službena pot ali napotitev – sodna praksa
  • Plača in osnova za plačilo prispevkov
  • Zakonske spremembe in dopolnitve po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2T
  • Seminar je namenjen majhnim, srednjim in velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom posameznikom ter vsem, ki jih ta tematika zanima.

Kot zbornica smo se zavzeli za ugodnejšo davčno obravnavo napotenih de-lavcev, zato bomo na seminarju to problematiko bolj prikazali. Kot pogajalci z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za delo smo nekatere naše zahteve že dosegli, a nekatere so še v fazi usklajevanja.
Zdenka Bedekovič je zaposlena v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na mestu svetovalke – specialistke s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini, ki dnevno svetuje večjemu številu strank. Je avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in redna predavateljica.

Zdenka Bedekovič je prav tako predstavnica OZS v delovni skupini za nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev.

Delavnico izvajamo v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina
in Komen.

KOTIZACIJA delavnice na udeleženca, ki vključuje udeležbo na posvetu, gradivo, postrežbo med odmorom znaša 90,00
€ (+ DDV). Za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša 30,00 € (+ DDV), za
nečlane pa 70,00 € (+ DDV). Po članski ceni lahko član prijavi 1 osebo.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Prijavite se preko spletne strani OOZ Sežana. Prosimo vas, da nas o udeležbi na delavnici
obvestite do 19.1.2018. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 620 28 50.

Organizator: OOZ Sežana

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


5+7=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije