Novosti pri poročanju v turizmu

od 07.12.2017 do 07.12.2017 ob 16:00 uri

Sežana - Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana

Seminar o poročanju v nov sistem eTurizem bo 7. decembra 2017 ob 16. uri v prostorih OOZ Sežana.

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.
Zavezanci boste morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register boste nastanitvene obrate vpisali prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi.
Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.
Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov. Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.
V želji, da bi bil prehod in poročanje čim enostavnejše, vas vabimo na izobraževanje, in sicer v četrtek 7.12.2017, ob 16. uri v prostore OOZ Sežana. 
Predstavniki Agencije R Slovenije za javnopravne evidence in storitve, SURSa in Generalne policijske uprave vam bodo predstavili

  1. Register nastanitvenih obratov in obveznosti vpisa
  2. Nov sistem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah »eTurizem«

Seminar je namenjen: sobodajalcem, nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojnim podjetnikom, gospodarskim družbam, društvom in drugim subjektom, ki turistom nudijo nastanitev. Na seminarju bodo obravnavane spremembe poročanja in nove obveznosti, ki jih s 1.12.2017 na področju oddajanja kapacitet gostom določata Zakon o gostinstvu in Zakon o prijavi prebivališča.

Trajanje seminarja: okvirno 1,5 ure.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Seminar je brezplačen, vendar je obvezna predhodna prijava preko spletne strani OOZ Sežana, saj so mesta omejena, prijave pa bomo sprejemali do njihove zapolnitve. Prosimo vas, da nas o udeležbi obvestite do 5.12.2017. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 73 00 060.

 

Več na: http://ooz-sezana.si/?p=14698

Organizator: Ajpes, OOZ Sežana in partnerji

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


2+8=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije